İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.


4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş (hizmet) akdi ile çalışanlar işçi sayılırlar. Bu sözleşmenin içeriği ise bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Bir davanın iş mahkemelerinin görevi olabilmesi için iş görme, ücret ve bağımlılık unsurlarının olması gerekmektedir. 


Sunduğumuz Hizmetler

  • İşçinin işine iade davası açılması
  • Kıdem ve ihbar tazminatı gibi sair haklara ilişkin açılacak davalar
  • İş verenler için rekabet yasaklı iş sözleşmesi , belirsiz süreli iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesi(buradan hızlıca ulaşılabilir), çağrı üzerine çalışma sözleşmesi (buradan hızlıca ulaşılabilir) hazırlanması.
  • Haklı veya haksız fesih durumlarında açılacak davalar.
  • Bu konularda hukuki danışmanlık almak için buradan (link) avukatımıza danışabilir ya da çevrimiçi avukatımıza şu an soru sorabilirsiniz (link).