İdare Hukuku

İdare Hukuku

Bir kamu hukuk dalı olarak idare hukuku, idarenin teşkilatına, faaliyetine, personeline ve denetimine uygulanan hukuku ifade etmektedir. Modern devlet anlayışı ile birlikte idarenin hedefi, insan haklarının gelişmesi, bireylerin huzur, mutluluk ve refahının temini olmuştur. Buna bağlı olarak idarenin sahip olduğu kamu gücünün hukuka uygun kullanılması, eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması, bireylerin idareye karşı korunması da modern idare hukukunun temel konusu haline gelmiştir.


Sunduğumuz Hizmetler 

  • İdari mercilere yapılacak tüm idari başvurular
  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması
  • Bu konularda hukuki danışmanlık almak için buradan (link) avukatımıza danışabilir ya da çevrimiçi avukatımıza şu an soru sorabilirsiniz (link).