Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Hükümler ülkemizde, temel olarak Türk Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Sunduğumuz Hizmetler

  • Ticaret hukukundan doğan ihtilaflarda dava açılması 
  • Ticari şirketlere sürekli avukatlık ve danışmanlık hizmeti (buradan hızlıca ulaşabilirsiniz)
  • Bayilik sözleşmesi (buradan hızlıca ulaşabilirsiniz), distribütörlük ve franchise sözleşmelerinin hazırlanması düzenlenmesi. 
  • Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi 
  • Yurt içi ve yurt dışında açılan anti-damping soruşturmalarının yürütülmesi
  • Şirketler için anti-damping tedbirleri alınması

Ek Hizmet:

Şirketin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması