İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Alacaklının, borcunu zamanında ve rızası ile ödemeyen borçludan, devlet gücü yardımıyla alacağını tahsil etme yöntem ve şeklini düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir.


Sunduğumuz Hizmetler

  • Alacakların tahsili amacıyla icra ve iflas takipleri
  • Hemen buradan hızlı icra takibi başlatabilirsiniz
  • Adınıza açılan haksız alacak iddiaları nedeniyle borca ve imzaya itiraz
  • Borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması
  • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için itirazın iptali davası açılması
  • Şirketler için iflas erteleme
  • Bu konularda hukuki danışmanlık almak için buradan avukatımıza danışabilir ya da çevrimiçi avukatımıza şu an soru sorabilirsiniz