Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Anayasalarda temel hak ve hürriyetler ile devletin rejimi düzenlenir. Anayasada düzenlenen hak ve hürriyetleri ihlal eden ya da devletin müesses nizamına yönelik davranışlardan hangilerinin suç olduğunu ve müeyyidelerini ise ceza kanunları gösterir.


Suç işlendikten sonra devletin görevi suçun failini bulup adli bir muhakeme yaparak kişiyi kusuruyla orantılı olarak cezalandırmak, mağdur veya suçtan zarar görenlerin mağduriyetini veya zararını gidermek suretiyle bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmektir. 


Bulut Adalet olarak suç duyurusu ile başlayarak soruşturma süreci dahil olmak üzere ceza davası açılana kadar hizmet vermekteyiz. 

Hukuki Danışmanlık Talep Et